BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI’NIN

23 NİSAN MESAJI

 

     23 Nisan 1920, babadan oğula geçen saltanat yönetiminin terk edildiği, egemenliğin tek elden alınarak millete teslim edildiği tarihtir. Çağlar boyunca hür ve müstakil yaşamış Türk Milleti için ulus olma bilincinin ve demokrasinin temellerinin atıldığı gündür. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclisin açıldığı bu tarihi aynı zamanda dünya çocuklarına “bayram” olarak armağan etmiş ve bu yönüyle de dünya ölçeğindeki eşsiz liderliğini bir kez daha göstermiştir.

     Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesi; Türk Ulusunu doğrudan ilgilendiren tüm kararların sadece Türk Ulusuna ait olduğunu, başkaca hiçbir ülke ya da kuruluşun hükümranlık hakkı olamayacağını, egemenlik haklarımızdan kısmen veya tamamen vazgeçme anlamına gelen her tür teslimiyetçi ideoloji ya da siyasal anlayışa kesinlikle izin verilemeyeceğini ifade eder.

      Ancak içinde bulunduğumuz süreçte, anayasa değişikliği ile birlikte yasama erki ve ulus egemenliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aidiyeti tartışılmaktadır. Hatırlatmak isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti köklerini demokrasiye sıkı sıkıya bağlamış, gazi unvanına sahip meclisi ulus egemenliğinin temsilcisi olarak belirlemiştir. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” düşüncesiyle aydınlanan Türk Milleti için, aksi bir idare şeklinin asla ve katiyen kabul edilemeyeceğinin bilinmesi gerekir.

     Öte yandan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan’ı, umudumuz ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi; O’nun çocuklara karşı sarsılmaz güveni ve büyük sevgisinin bir göstergesi olduğu gibi, dünya barışına verdiği önemin de açık bir ifadesidir.

     Ancak son yıllarda Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar, kendilerinden büyük yüklerin taşıyıcısı olmak zorunda bırakılmış; çocuk olmaktan çıkartılmış; çocuk işçi, çocuk gelin, çocuk kurban olarak gündemde yer almaya başlamışlardır. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz 2017’nin ilk yarısında bile onlarca çocuk iş cinayetlerine kurban gitmiştir. Her üç evlilikten biri çocuk evliliği olarak istatistiklere geçmiştir. Pek çok çocuğun yaşam hakkı çeşitli nedenlerle elinden alınmıştır. Eğitim sistemindeki yanlışlar sonucu yüzbinlerce çocuğun örgün eğitimi bıraktığı saptanmıştır.

     Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve Anayasamızın değiştirilemez ilkeleri çerçevesinde bağımsız bir ülke olarak tek amacımız akıl ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Binlerce yıllık ortak bir tarih ve kültürel birikimin yarattığı Türk Ulusu, bütün sorunlarına çözüm bulacak ve uygulayacak güç ve yetenektedir. Her kuşak kendisinden sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu, Ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. En yakın zamanda tüm sorunlarını çözmüş bir Türkiye göreceğimiz inanç ve temennisiyle tüm Ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını kutluyor, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” düşüncesi ışığında bugünleri bize armağan eden Büyük Önderimizin önünde saygı ile eğiliyoruz.

 

Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu

Adına

Av.Erol KAYABAY

Balıkesir Baro Başkanı

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL 23 NİSAN MESAJI