BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

2017-2018 ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Adli yıl açılışında her şeyden önce söylemek istediğim tek şey "Herkes için adalet, adalet için avukat" anlayışının toplumun herkesimi tarafından benimsenmesi gerekliliğidir.

Ülkemizde halen devam eden OHAL in kaldırılması, KHK’ ların yasaların aradığı şekilde çıkarılması, demokratik kurum ve kurulların işlevlik kazanması öncelikli dileğimizdir.

Avukat, yargıç ve savcı üçlemesinin her türlü baskıdan, her türlü etkiden ve her türlü engelden uzak bağımsız bir şekilde toplumsal güven, huzur ve iç barışı sağlamaya yönelik olarak bir arada olmaları bir başka isteğimizdir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisinin giderek azaltılma çabasına, avukatlık mesleğinin giderek itibarsızlaştırılmasına yönelik çalışmalara, özellikle HMK ve CMK'da görüşlerimiz alınmadan yapılan ve yapılması düşünülen değişikliklerin tamamen karşısındayız.

Halkın, hak arama hürriyetine getirilmiş kısıtlamalardan vazgeçilmesi en büyük isteğimizdir.

Anayasamızın laiklik ve eşitlik ilkelerini ihlal edecek, hukuk birliğini ortadan kaldıracak özellikle kadınlarımızın kazanımlarını sona erdirecek, bizce kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismara yol açacak düzenlemelerin ve tekliflerin hiç gündeme gelmemesini istemekteyiz.

Biz avukatız ; güce tapmayız, biat etmeyiz. Hak arama yolunda boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Herkes için adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yargının kurucu unsuruyuz, yıkıcı unsurların karşısında da hep biz olacağız.

Bu bilinçle yeni adli yılın tüm hukukçular için başarılı geçmesini, uzlaştırıcı bir hukuk anlayışı ile tüm sorunların çözümleneceğine olan inancımızı yenileyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Av.Erol KAYABAY

 Balıkesir Barosu Başkanı

 

  

  

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL 2017-2018 ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI