BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ

BASIN BİLDİRİSİ

 

 

Hak aramak çağdaş insan için vazgeçilmez bir arzudur ve Hukuksal gelişmişlik bir uygarlık ölçüsüdür. Bu çerçevede hukuk düzeni adaleti amaçlar. Oysa

yoğun hukuksal düzenlemelerin karmaşık boyutu ve devlet otoritesinin sert görüntüsü insanlarda bir ürküntü , iticilik yaratır.

 

Bir yandan adalet ve hak arama arayışının vazgeçilmezliği, öte yandan hukuk düzeninin karmaşıklığının gerektirdiği uzmanlaşma, hak ararken insanlara

yardım edecek üçüncü kişinin varlığını zorunlu kılar.

Bu kişi avukattır.

 

Amerikalı meslektaşımız Luis Land’in “Avukat” isimli şiirinde avukatlık şöyle anlatılır.

Ben Avukatım.

Kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koydum.

İnsanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine saygıyı;

Vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü ben öğrettim.

Haklı davaların sözcüsü;

Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusuyum.

Çarşıda pazarda onuru sürdürürüm.

Halkın sevmediği, popüler olmayan davaların şampiyonu benim.

Zulmün, baskının, bürokrasinin düşmanıyım.

On Emre giden yolu ben hazırladım

Yunanistan’da kölelerin, Roma’da esirlerin özgürlüğü için savaştım.

Stamp Act ile ben mücadele ettim.

İnsan Hak ve Özgürlükleri Bildirgesi'ni ben yazdım.

Köleleri ben savundum.

Kölelik karşıtıyım.

Kölelikten Kurtuluş Bildirgesini yayımlayan bendim.

Her ülkede, her iklimde haini cezalandırır, masumu korur, düşeni kaldırır, adaletsizliğe ve vahşete karşı çıkarım.

Tüm savaşlarda özgürlük için savaşan bendim.

Halkın yaygarasına ve çoğunluğun despotluğuna karşı duran benim.

Adaletin gerçekleşmesini engelleyen önyargı olmasın diye, zenginleri savunur; Yoksulun tüm hak ve imtiyazları teslim edilsin diye davasında ısrar ederim.

Irk, renk, sınıf, cinsiyet ya da din ayrımı yapmaksızın insanlığın eşitliği için çalışırım.

Hilebazlıktan, dalavereden ve sahtekarlıktan nefret ederim.

Adaletten ödün vermekten ya da menfaati zıt iki müvekkile hizmet etmekten yasaklıyım.

Geçmişin muhafazakarı, bugünün liberali, geleceğin radikaliyim.

Adaleti ve hakkaniyeti gerçekleştirmek için uzlaşmaya inanırım;

Aynı nedenle şekilciliğin ve kırtasiyeciliğin Gordion düğümünü kesip atarım.

Tüm buhranlarda insanlığın lideriyim.

Dünyanın günah keçisiyim.

İnsanlığın haklarını avucumun içinde tutarım da,

Kendi haklarımı sağlamayı bir türlü beceremem.

Ben öncüyüm.

Geçmişten vazgeçecek, bugünü ve var olanı yıkmak isteyecek en son kişiyim.

Ben, adil hükümdar, dürüst yargılayıcıyım.

Mahkum etmeden önce dinler, herkes için en iyiyi araştırırım.

Ben Avukatım

Bu yüzden avukat ;

Ambulans gelmediği için Van’ın karlı dağ mezrasından hasta çocuğunu çuvalla ilçe hastanesine taşıyan babanın feryadını da; Tarsus’ta bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülen

Özgecan’ın yaşam hakkını da; Aladağ yurt yangınında yaşamlarını yitiren çocuklarımızın ve ailelerinin haklarını savunmayı da üstüne vazife saymıştır.

Bu ülkede avukatlar var…!

Demokratik, laik, hukuk devletini yaşatmak için direnen ,

Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkan ,

Yargıyı bağımsız kılmak adına mücadele eden ,

Hak ve özgürlüklerin korunması için savaş veren ,

Hukuksuzluğun önünde eğilip bükülmeyen avukatlar .

 

Ülke tarihinin bu zor dönemecinde yine kendi özelimizdeki sorunlarla uğraşırken, bir yandan da inatla ve ısrarla her platformda hukuk, adalet ve demokrasi için mücadeleye devam ediyoruz.

Yargı bağımsızlığının, savunma özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının her ne koşulda olursa olsun tartışma konusu yapılmadığı, mevkisine bakılmaksızın herkesin hukuk ve adalet

güvenliğinden eşit yararlandığı adaletli günlere ulaşmak en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; her yerde ve her koşulda mesleğimizi adalet yolunda ülkemizin ve insanlığın ortak iyiliği, hukukun üstünlüğü için yürüteceğimizin bilinmesini istiyor, hepinizi

saygıyla selamlıyor avukatlar günümüzü kutluyorum.


 

 

Av.Erol KAYABAY

Balıkesir Barosu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ