BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

YARGIDA ŞEFFAFLIĞA İLİŞKİN İSTANBUL BİLDİRGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

          Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde ve 30 ülke yargı temsilcisinin katıldığı “Adalet Yönetimine İlişkin Politikaların Şeffaflaştırılması” amacıyla Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi yapılmış, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nde, yargıda erişimin kolaylaştırılması ve şeffaflığın sağlanması yönünde kararlar alınmıştır.

          Bildirgenin “İlke 3” başlığı altında yer alan “mahkemelerde avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir” şeklindeki düzenlemesi ve “İlke 14” başlığı altında yer alan “Yargı mensubu olmayan kişilerin (Avukatlar, akademisyenler ve toplumun temsilcileri) etik ilkelere uyulup uyulmadığının izlenmesi sürecine dahil edilmesi” şeklindeki ifadede avukatların yargı mensubu olmayan kişiler arasında sayılması anlamı taşımaktadır.

          Yargıtay Başkanlığı tarafından “Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi” kapsamında düzenlenen zirve sonunda yayınlanan" Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi"’nin Avukatlıkla ilgili kısımları Uluslararası Sözleşmelere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Türk Ceza Kanunu’na ve Avukatlık Kanunu’na apaçık aykırıdır. Avukatlarla ilgili bildirilere yansıyan kararlar alınırken avukatların kurumsal temsilcisinin olmadığı (TBB, Dünya Barolar Birliği, Baro Temsilcileri) bir toplantıda yargının kurucu ve asli unsuru olan avukatın adını anmadan yargıda şeffaflığı tartışmak toplantının samimiyetine baştan gölge düşürmüştür.

          Yargının kurucu ve esas unsuru olan avukatlar ile ilgili tartışmalar Türk Yargısı’na zarar vermektedir. Türk heyetinin çekince koyduğu ifade edilen bildiri için Yargıtay Başkanlığı’nın yaptığı açıklama hiçbir soruya cevap vermemektedir.
          Bu nedenle Balıkesir Baro Başkanlığı olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamu oyuna bildiririz.

 

 

Av.Erol KAYABAY

Balıkesir Baro Başkanı

 

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL YARGIDA ŞEFFAFLIĞA İLİŞKİN İSTANBUL BİLDİRGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME