Ankara 11.11.2013

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2013/86

Ağır Ceza Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ağır ceza mahkemesinin görevine giren bir suçtan tutuklanan kişilerin, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmeleri nedeniyle CMK kapsamında görev alan meslektaşların ulaşım, zaman ve maddi bakımdan zor durumda kaldığına dair Mersin Barosu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazı üzerine Adalet Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlere Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 23.10.2013 gün ve 63813 sayılı yanıt ekte sunulmuştur. Bahsi geçen yazıda özetle üç sonuç yer almaktadır.

  • Mülhakat Cumhuriyet başsavcılıklarının ağır ceza mahkemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına hitaben düzenlediği soruşturma evrakının gönderilmesine ilişkin fezlekenin niteliği itibarıyla görevsizlik veya yetkisizlik kararı sayılması gerekir.
  • İlk soruşturma işleminin yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen fezleke ile şüpheliye Baro tarafından atanan müdafinin görevi sona erer.
  • Tutukluluk hali fezlekenin ulaştığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliği tarafından incelenir. Müdafi görevlendirmesi bu aşamada sulh ceza hakimliği talebi ile yapılır. Görevlendirilecek müdafiye ayrıca ücret ödenir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
23.10.2013 gün ve 63813 sayılı yazısı