BAŞKAN

Av. Nadir Karakaşlı

STAJ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Av. Bilge Başaran

Av. Duygu Güvenç 

Av. Gamze Yelbey Aça 

ÜYELER

Av. Çağlar Karaman 

Av. Erman Pazarbaşı

Av. Ersan Akat

Av. İsmet Manğır

Av. Senem Cur Deniz

Av. Tuncer Çallıoğlu

Av. Sinem Öngören

Av. Uğur Tülü