S.NOİSTENEN BELGELER ADETAÇIKLAMA
1Diploma veya Fakülte Çıkış Belgesi2Noterden Onaylı
(Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi vb. mezunlar için
1.-Diploma Denklik Belgesi (Noterden Onaylı)
2.-Ankara-İstanbul Üniv.Hukuk Fakültelerinden ilgili makama başlığı adı altında noksan kalan dersi bulunmadığına ilişkin yazı
3.-Transkrip)
2Dilekçe
2Ekte verilmiştir. Doldurulup imzalanacaktır (Staj İstem Dilekçesi)
3Bildiri Kağıdı 2Ekte verilmiştir. Doldurulup imzalanacaktır.
4Nüfus Cüzdan Fotokopisi2
5İkametgâh Belgesi2Muhtarlık veya Nüfus İdaresinden (E-Devlet)
6Nüfus Kayıt Örneği2Nüfus İdaresinden (E-Devlet)
7Arşivli sabıka kaydı2Cumhuriyet Başsavcılığından (E-Devlet)
8Sağlık Raporu2Ruhen ve Fizikken bir engel olmadığına dair.
9Ticaret Odası Belgesi2Ekte verilmiştir. Doldurulup onaylatılacak.
10Takdim Belgesi2İki ayrı avukattan 2 asıl (2 yılını doldurmuş avukat)
11Araştırmacı Avukat25 yılını doldurmuş avukat (10.sıradaki avukatlardan farklı bir avukat kullanılacak.)
12Muvafakat name2Staj yapacağı avukat tarafından imzalatılacaktır.
13Fotoğraf4Vesikalık (cübbesiz) (Erkekler ceket ve kravatlı, bayanlar döpiyesli ) ( Biometrik ) kılavuz için tıklayınız.
14Askerlik Terhis ya da Tecil Belgesi2Mezuniyetten sonra askerlik yapanlar yada tecil ettirenler için (E-Devlet)
15SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI’ ndan Kaydının Bulunmadığına Dair Yazı2İlgili Kurumlardan onaylı olacaktır. (E-Devlet)

NOT:

  • Giriş Ödeneği = 100,00 TL Nakit olarak Baro Başkanlığına evraklar ile birlikte ödenecektir.

Staj için gerekli evraklar  (Bilgisayarla kısaltma yapılmadan doldurulacaktır.)