Av. İbrahim MENDERES ÇÖLOVA

Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Çiğdem DÖNMEZ

Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

Av. Senem Şen GİRGİN

Üye

Av. Diğdar DAŞKIN

Üye

Av. Cansu ÖZKOCA

Üye