CMK’da müdafi/vekil olarak görev yapan meslektaşlarımızın CMK Servisine evraklarını  teslim etmeye getirmeden önce; zaman kaybını önlemek, işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla  aşağıdaki şekilde hazırlayarak gelmeleri önemle duyurulur.

Evraklar aşağıda belirtildiği şekilde ve sıralamada hazırlanacak ve her ayın 1 ile 5 i arasında (Aralık ayında 1-2) Baroya teslim edilecektir.

 • SAVCILIĞA HİTABEN  IBAN NUMARASINI BELİRTEN DİLEKÇE
 • SGK’LI ÇALIŞAN İSENİZ MAKBUZU KESECEĞİNİZE DAİR MUVAFAKAT DİLEKÇESİ
 • SGK’LI OLDUĞUNUZA AİT BELGE
 • EXCEL TABLOSU
 • GİRMİŞ OLDUĞUNUZ GÖREV İÇİN GÖREV TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN  CMK TARİFESİ ÜZERİNDEN MAKBUZUN KESİLMESİ
 • GÖREVLENDİRME YAZISI
 • İFADE TUTANAĞI  –  MAHKEME ZAPTI  (GÖREVLİ ASIL AVUKATIN İSMİNİN YAZILI OLAN TUTANAK – MAHKEME TUTANAKLARININ KALEM  YA DA AVUKAT  TARAFINDAN ‘ASLI GİBİDİR’ YAPILMASI – MAHKEMELER DE YETKİ BELGESİ İLE BAŞKA BİR AVUKAT GİRMİŞ İSE YETKİ BELGESİNİN DÜZENLENMESİ)
 • KARAKOLLAR İÇİN YOL GİDER BELGESİ  (BELİRLENMİŞ OLAN YOL GİDERLERİ YAZILACAK ) EKLENECEK (B A L I K E S İ R  M E R K E Z   DE CMK GÖREVİ ALANLAR İÇİN )

ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Hazırlık belgelerinde işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla hazırlık numarasının bulunup bulunmadığı ve uyap kaydınızın yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

TEK NÜSHA ASIL DOSYA OLARAK DÜZENLECEK ( Evraklar dosyalanarak yahut maşa raptiye ile nizam edilmiş olarak teslim edilecektir.)

CMK TALİMAT EVRAKLARI HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

CMK’da müdafi/vekil olarak görev yapan meslektaşlarımızın CMK gereği yapılan TALİMAT görevlendirmelerine ait ödemelerin düzenli, doğru yapılabilmesi, zaman kaybının önlenmesi için aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat edilmesini rica ederiz.

Bilindiği üzere; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına göndermiş olduğu 10.07.2007 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.05.-659-86-2007/36814 sayılı “İstinabe yoluyla alınan ifadelerde görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekillerin ücretlerinin ödenmesi” konulu görüşünde ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.12.2009 tarih ve B.03.0.SGB.0.00.00.08/975/2765 sayılı “Talimat Evrakının Ödeme Yeri Hakkında” konulu görüşlerinde açıkça belirtildiği üzere talimat görevlendirmelerine ait ödemelerin hukuki yardımın yapıldığı yer dışında soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığının düzenleyeceği ödeme emrine istinaden yapılması gerekmektedir.

Bu sebeple;

a) Soruşturma evresine ait talimat evraklarında, talimatı gönderen Savcılık ve soruşturma numarasının(Örnek: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı 2016/….Soruşturma numaralı dosyası) evraklara mutlaka yazılması

b) Kovuşturma evresine ait talimat evraklarında, talimatı gönderen mahkeme ve esas numarasının(Örnek: Balıkesir 2.Çocuk Mahkemesi 2016/…..Esas sayılı dosyası) evraklara mutlaka yazılması

c) Soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı (makbuzun kesileceği) yer Cumhuriyet Başsavcılığının Vergi Numarası ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi bilgilerinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

Evraklar her görevlendirme için ayrı ayrı olmak üzere, aşağıda belirtildiği şekilde ve sıralamada hazırlanarak talimatın geldiği savcılığa gönderilecektir.

 • BARODAN ÜST YAZI TALEP EDİLECEK
 • SAVCILIĞA HİTABEN  IBAN NUMARASINI BELİRTEN DİLEKÇE
 • SGK’LI ÇALIŞAN İSENİZ MAKBUZU KESECEĞİNİZE DAİR MUVAFAKAT DİLEKÇESİ
 • SGK’LI OLDUĞUNUZA AİT BELGE
 • EXCEL TABLOSU
 • GÖREVLENDİRME YAZISI
 • GİRMİŞ OLDUĞUNUZ GÖREV İÇİN GÖREV TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN  CMK TARİFESİ ÜZERİNDEN MAKBUZUN  ½ ORANINDA KESİLMESİ
 • İFADE TUTANAĞI  –  MAHKEME ZAPTI  (GÖREVLİ ASIL AVUKATIN İSMİNİN YAZILI OLAN TUTANAK – MAHKEME TUTANAKLARININ KALEM ASLI GİBİDİRLİ OLMASI – MAHKEMELER DE YETKİ BELGESİ İLE BAŞKA BİR AVUKAT GİRMİŞ İSE YETKİ BELGESİNİN DÜZENLENMESİ)

BİR ASIL BİR FOTOKOPİ DOSYASI OLARAK TALİMATIN GELDİĞİ SAVCICILIĞA BARODAN HAZIRLANMIŞ OLAN ÜST YAZI İLE BULUNDUĞUNUZ ADLİYENİN MUHABERE KANALI İLE GÖNDERİLECEKTİR.