HazırlıkAsliye Ceza Mah.Ağır Ceza Mah.Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDVÇocuk Mah. %8 KDV
Bürüt Ücret220,34377,12677,97740,74412,04
KDV %1839,6667,88122,0359,2632,96
Toplam Tutar260,00445,00800,00800,00445,00
Gelir Vergisi Stopajı %2044,0775,42135,59148,1582,41
Ödenecek Net Tutar215,93369,58664,41651,85362,59
2017 YILI C.M.K. TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HazırlıkAsliye Ceza Mah.Ağır Ceza Mah.Çocuk Ağır Ceza Mah. %8 KDVÇocuk Mah. %8 KDV
Brüt Ücret110,17188,56338,98370,37206,02
KDV %1819,8333,9461,0229,6316,48
Toplam Tutar130,00222,5400,00400,00222,5
Gelir Vergisi Stopaj %2022,0337,7167,874,0741,2
Ödenecek Net Tutar107,97184,79332,2325,93181,3