01.01.2023– 31.12.2023 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ

 

ASLİYE CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜCRETLERİNİN 2.000 TL ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

HAZIRLIKSERİ MUHAKEME ASLİYE CEZA MAHKEMESİAĞIR CEZA MAHKEMESİ
Brüt Ücret1205,83863,332067,503709,17
Katma değer vergisi (%20)241,17172,67413,50741,83
Tarife1447,001036,002481,004451,00
Gelir vergisi stopajı (%20)241,17172,67413,50741,83
KDV  Tevkifatı KDV  Tevkifatı
5/10
--206,75370,92
Tahsil Edilen KDV Tutarı--206,75370,91
Ödenecek Net tutar1205,83863,331860,753338,26

TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ

HAZIRLIKSERİ MUHAKEMEASLİYE CEZA MAHKEMESİAĞIR CEZA MAHKEMESİ
Brüt Ücret602,92431,671033,751854,58
Katma değer vergisi (%20)120,5886,33
206,75370,92
Tarife723,50518,001240,502225,50
Gelir vergisi stopajı (%20)120,5886,33206,75370,92
KDV  Tevkifatı 5/10-
--185,46
Tahsil Edilen KDV Tutarı--185,46
Ödenecek Net tutar602,92431,671033,751669,12

ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN

ASLİYE CEZA MAHKEMESİAĞIR CEZA MAHKEMESİ
Brüt Ücret2255,454046,36
Katma değer vergisi (%10)225,55
404,64
Tarife2481,004451,00
Gelir vergisi stopajı (%20)451,09809,27
KDV  Tevkifatı 5/10112,78202,32
Tahsil Edilen KDV Tutarı112,77202,32
Ödenecek Net tutar1917,143439,41