CEZA DAVALARINDA VERİLEN BERAAT KARARI NEDENİ İLE HÜKMEDİLEN AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi
  • Vekaletname
  • Kesinleşmiş Mahkeme Kararı
  • Makbuz